77 számú Bora István cserkészcsapat„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után ezt a világot, mint ahogyan ti kaptátok!”
(Robert Baden-Powell)

Adatok:

A csapat neve: 77. Bora István
Levelezési címe: Grigore Balan sugárút, 30/C/7, Sepsiszentgyörgy, Kov. megye
Csapatparancsnok: Kelemen Éva-Orsolya
                           E-mail: pinkycsajszi@yahoo.com
                           Tel: 0742/407-823
Csapatparancsnok helyettes: Incze Zsolt
                                        Tel: 0267/351-716

A csapat a Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCSSZ) keretein belül mûködik, honlapja http://www.rmcssz.ro

A csapat felépítése:

Õrsök:

 • Napraforgó õrs (kiscserkész lányok)
 • Pingvin õrs (kiscserkész fiúk)

Csapatunk tagjai:

 1. Baló Kamilla

 2. Csinta Áron

 3. Csinta Rebeka

 4. Demeter Ábel

 5. Demeter Réka


 6. Dragomir Annamária

 7. Hermány Imre
 8. Hermány István


 9. Incze Kata


 10. Incze Máté


 11. Incze Péter

 12. Imre Muntean Kiki

 13. Imre Muntean Soma


 14. Kali Ágnes

 15. Kádár Etele

 16. Kozma Boglárka


 17. Kusztos Anna

 18. Kusztos Juli


 19. Málnási Bence


 20. Nagy Janka


 21. Nagy Gellért


 22. Szász Bence


 23. Szép Szilamér

 24. Tartaggia Noémi


 25. Tompa Füzike


 26. Tompa Zsuzsika


 27. Tusa Adorján


 28. Tusa Orsolya

Mi a cserkészet?

A cserkészet - "scouting" kifejezés magyar fordítása - eredetileg az õserdõk lakóinak, felfedezõknek, tengerészeknek, repülõknek és a természet ölén élõ embereknek munkáját és jellemzõ tulajdonságát jelöli.

Lord Baden-Powel of Gilwell alakította ezt az életformát ifjúsági nevelõmozgalommá, melynek legfõbb célja, hogy minden egyes nemzet, és ezáltal az egész világ számára testileg, erkölcsileg és lelkileg erõs ifjúságot neveljen.

Baden-Powel - cserkészei szeretettel becézve Bi-Pi-nek szólítottak - elõször 1907 nyarán rendezett cserkész szerû táborozást Brownsea szigetén, a brit partok közelében. Ekkor még nem is sejtette, hogy kezdeményezése egy évtized leforgása alatt világméretû önkéntes mozgalommá növi ki magát.

Erdélyben az elsõ cserkészcsapat 1911-ben alakult meg Székelyudvarhelyen, a Református Kollégiumban, Z. Sebess József testnevelõ tanár vezetésével.

1990 május 15-24 között a Romániai Magyar Cserkészszövetség tartotta alapító közgyûlését Gyergyószárhegyen, amelynek résztvevõi cserkészfogadalmat tettek, döntöttek a szövetség megalakításáról, megfogalmazták annak mûködési szabályzatát, megválasztották a RMCSSZ elsõ országos elnökségét, majd megtartották elsõ vezetõképzõjüket.

A cserkészet ma a világ legnagyobb ifjúsági mozgalma, több mint 160 országban mintegy 28 millió fiatal vállalja a cserkészélet kihívásokkal teli szépségét, a másokat segítõ, szeretõ szolgálatot és a természetben való önálló, játékos élet minden örömét.

Mit csinálunk mi, cserkészek?

Figyelembe véve a tizenéves fiatalok közösségi hajlamait, a romantikára való fogékonyságát, hat-nyolc fõs csoportokra, az õrsökre alapozva szervezzük lendületes, játszva és cselekedve tanító munkánkat.

Szeptembertõl júniusig az õrsök heti összejövetelein és a csapatok regionális, országos rendezvényein zajlanak a mindenkor aktívcselekvõ részvételt kívánó programok. A természetjárás legkülönbözõbb ágazataitól kezdve a sportoláson át a népdaléneklésig, néptáncig és a fúrás-faragáson át a társadalmi szolgálatig, rendkívül széles tevékenységi körben. A nyári szünidõben kerül sor a táborozásra. A természetben való nomád, robinsoni élet mellett szaktáborok, nagytáborok és külföldi utak, túrák, nemzetközi táborok várják az arra rátermett cserkészeket.

Mire jó a cserkészet?

A családdal, az iskolával és az egyházzal együttmûködve az egyénre mint teljes személyiségre tud hatni. Célkitûzésének megfelelõen a cserkészet testi-lelki egységet és fejlõdést nyújt, energikus, találékony és ügyes embert nevel, fegyelmet, lovagiasságot és hazaszeretetet olt az ifjúságba, egyszóval jellemessé nevel, ami talán legfontosabb ahhoz, hogy a felnövõ ember megállja a helyét az életben.

Ezen kívül a közösséghez tartozás élménye által kifejleszti a fiatalokban a szolgálatra való hajlandóságot és a természet megismerése révén elmélyíti az ifjúság vallásos hitét.

Ki lehet cserkész?

Bárki, aki vállalja, hogy életformánk, törvényeink és elvárásaink megismerését követõen önként fogadalmat tesz, és ezzel elhatározza, hogy önnevelés útján kíván emberebb embert, magyarabb magyart faragni magából.

Tudod-e?

 • hogy a cserkészek világszerte e jelszóval üdvözlik egymást: Légy résen!
 • hogy a magyar cserkészek köszöntése így hangzik: Jó munkát!
 • hogy a világ minden cserkészének jelvénye, a liliom eredete a tengerészeti iránytû északot jelzõ háromágú végzõdésére vezethetõ vissza?
 • hogy Nagy-Britanniából többen utaztak el a '98-99-es Jamboree-ra, mint ahányan részt vettek az Atlantai Olimpián?
 • hogy a cserkészek bal kézzel fognak kezet, mert az közelebb van a szívükhöz?
 • hogy a világon szétszóródott magyarság minden országban megalapította cserkészcsapatait, és a külföldön élõkkel együtt 32.000 magyar cserkész van összesen?
 • hogy a világon minden parancsuralmi rendszer elsõ dolga volt, hogy felszámolja a helyi cserkészmozgalmat?
 • hogy több magyar olimpiai bajnok, államférfi, Nobel-díjas tudós fiatalkorában cserkész volt?
 • hogy a cserkészek nyakkendõje csapatonként más és más, a cserkészeké zöld, a vándoroké (roverek) szürke és a felnõtt cserkészeké barna?
 • hogy a cserkészet politikamentes és ökumenikus mozgalom?
 • hogy a cserkészkalap a dél-afrikai búr telepesek kalapjáról nyerte formáját?
 • hogy a résztvezetõk önként, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat?

A 10 cserkésztörvény

 1. A cserkész egyeneslelkû és feltétlenül igazat mond!
 2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik!
 3. A cserkész ahol tud, segít!
 4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint!
 5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú!
 6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket!
 7. A cserkész feljebbvalóinak készségesen és jólélekkel engedelmeskedik!
 8. A cserkész vidám és meggondolt!
 9. A cserkész takarékos!
 10. A cserkész testben és lélekben tiszta!

Újdonságok Cipõsdoboznyi ajándék:
 
 
 
Élõ Könyvtár:
 
 

 Cserkész toborzó:
 Mi szerveztünk:

 Ernyõszervezet: 

Támogatók:

 

Communitas Alapítvány


Kovászna Megyei Ifjúsági Igazgatóság
 
Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal
 

 Kovászna Megye Tanácsa